Zákony

Dražobný poriadok

Spoločnosť VENDUE, s.r.o. sa pri organizácii dobrovoľných dražieb riadi platnými zákomni Slovenskej republiky a dražobným poriadkom, ktorý si môžete stiahnuť vo formáte Microsoft Word alebo Adobe AcrobatReader.

Dražobný poriadok
dokument microsoft word  dokument Microsoft Word [doc 157kB]
dokument adobe acrobat reader  dokument Adobe Acrobat Reader [pdf 97kB]

Pre prezeranie dokumentov PDF si stiahnite Acrobat Reader.