profil

knihySpoločnosť VENDUE, s.r.o. bola založená v roku 2008. Od svojho vzniku sa zaoberá organizovaním a vykonávaním dobrovoľných dražieb na celom území SR v zmysle Zákona NR SR č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách.

Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách umožňuje záložnému veriteľovi uspokojiť svoju pohľadávku zabezpečenú záložným právom priamo zo zálohu, a to jeho predajom na dražbe za zákonom stanovených podmienok. Túto možnosť má pritom záložný veriteľ bez toho, aby sa obrátil na súd a nie vždy so žiadaným výsledkom čakal na exekučný titul - právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu.

Naši odborníci v tejto oblasti Vás presvedčia o tom, ako rýchlo a hlavne efektívne sa dá domôcť ochrany Vašich práv. V súčasnom období je veľmi dôležité si vybrať pre svoje podnikanie spoľahlivého partnera, ktorého dobré meno, know – how, good will, odbornosť, lojálnosť, diskrétnosť a poskytované služby na medzinárodnej úrovni, sú pre Vás zárukou Vášho úspechu.